NE PANIČI, IMUNEKS JE JAČI!

Kliničke studije

100

učesnika starosti između 50 i 70 godina

90

dana trajanja studije

<

medicinski potvrđenih simptoma u gornjim delovima respiratornog trakta

Efekat mikronizovanog beta-(1,3/1,6)-glukana na respiratorne infekcije

Ispitivanje Fuller et al. procenilo je efikasnost beta-glukana kod 100 učesnika starosti između 50 i 70 godina, koji su randomizovani na dvostruko slepi način da primaju mikronizovani beta-glukan ili placebo tokom 90 dana tokom zimske sezone.

Zaključak : 1. Manji broj pacijenata sa potvrđenom RTI u grupi koja je primala mikronizovani beta-glukan u odnosu na placebo. 2. Smanjen broj dana sa simptomima u grupi koja je primala mikronizovani beta-glukan 19

Efekat beta-(1,3/1,6)-glukana na respiratorne infekcije

U 12-nedeljnom, randomizovanom, dvostruko slepom, placebom kontrolisanom ispitivanju, Feldman et al. procenjena je efikasnost visoke doze (500 mg/dan) nemikronizovanog beta-glukana kod 40 zdravih odraslih osoba tokom sezone gripa .

Zaključak : Nije otkrivena značajna razlika između beta-glukana i placebo grupe u pogledu incidencije simptomatskih infekcije respiratornog trakta.20

Koristi nemikronizovanog beta-glukana se nisu pokazale značajnijim u odnosu na placebo, što potvrđuje važnost veličine čestica.

37

pacijenata sa alergijskim rinitisom

12

nedelja trajanja studije

<

Značajno smanjene nazalne provokacije kod grupe koja je koristila mikronizovani beta-glukan

Efekat mikronizovanoog beta-(1,3/1,6 )-glukana na alergijski rhinitis

Kırmaz et al. je istraživano kod ukupno 24 pacijenata sa alergijskim rinitisom osetljivim na polen masline. Polovina pacijenata je primala placebo tokom 12 nedelja, a druga polovina je primala 10 mg mikronizovanog beta-glukana dnevno. Studija je sprovedena van sezone polena. Test nazalne provokacije (NPT) korišćenjem relevantnog alergena obavljen je na početku i na kraju studije, a nakon pozitivnog NPT, urađeno je ispiranje nosa i izmereni su nivoi IL-4, IL-5, IFN-γ i IL -12. Određen je i procenat eozinofila u perifernoj krvi.

Zaključak: U grupi beta-glukana, nivoi IL-4 i IL-5 su značajno smanjeni u NPT (p = 0,027 i p = 0,04), dok su nivoi IL-12 značajno povećani (p = 0,008). Procenat eozinofila je značajno smanjen u grupi koja je primala beta-glukan (p = 0,01) i ostao nepromenjen u placebo grupi. Ova studija je pokazala je važnost mikronizovanog beta-glukana uz standardnu terapiju kod pacijenata sa alergijskim rinitisom.23

24

pacijenata u studiji slučaja

2x

dnevno terapija mikronizovanog beta-glukana

<

Znatno niža jačina simptoma aftoznog stomatitisa

Efekat mikronizovanog beta-(1,3/1,6)-glukana na aftozni stomatitis

Ispitivanje je obuhvatilo 37 pacijenata sa aftoznim stomatitisom (AS) i 42 zdrave kontrole bez aftoznog stomatitisa. 27 od 37 pacijenata sa aftoznim stomatitisom je primalo mikronizovani beta-glukan 10 mg (Imuneks®) dva puta dnevno, dok je 10 pacijenata primalo placebo dva puta dnevno. Primećeno je da je proliferacija limfocita bez PHA značajno niža kod pacijenata sa aftoznim stomatitisom nego u kontrolnoj grupi bez promena (srednja vrednost 24,89 naspram 53,31 ). Primećeno je da je odgovor limfocita na PHA značajno veći kod pacijenata sa aftoznim stomatitisom koji su primali beta-glukan, u poređenju sa pacijentima sa AS koji su primali placebo .

Zaključak : Jačina simptoma je bila značajno niža kod pacijenata sa aftoznim stomatitisom koji su uzimali beta-glukan u poređenju sa pacijentima koji su primali placebo. U toj studiji je zaključeno da bi imunostimulatorni efekti mikronizovanog beta-glukana mogli biti jako značajni pacijentima kod kojih je dijagnostikovan AS.24

Literatura :
19.Fuller R, et al. Yeast-derived β-1,3/1,6 glucan, upper respiratory tract infection and innate immunity in older adults. Nutrition. 2017;39-40:30-3
20 Feldman S, et al. Randomized phase II clinical trials of Wellmune WGP for immune support during cold and flu season. J Appl Res. 2009;9:30-42
23.Kırmaz C, et al. Effects of glucan treatment on the Th1/Th2 balance in patients with allergic rhinitis: a double-blind placebocontrolled stu
24. Koray M, et al. The Effects of 1.3-1.6 Beta-glukan (Imuneks®) in vitro Proliferation of Lymphocytes in Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis: 1.3-1.6 Beta-glukan (Imuneks®) in Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis (2014)

Menu