NE PANIČI, IMUNEKS JE JAČI!

Šta je beta-glukan?

Beta-D-glukani su nesvarljivi polisaharidi široko rasprostranjeni u prirodi. Najčešće se nalaze u kvascima, algama, pečurkama i žitaricama kao što su ječam i ovas.

Beta-glukani izolovani iz ćelijskog zida pekarskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae) se sastoje od osnovnih lanaca beta-(1,3)-glukana na koje se nadovezuju bočne beta-(1,6) grane.

Američka agencija za hranu i lekove (FDA), na osnovu mnogobrojnih istraživanja beta-glukana iz različitih izvora dala je oznaku GRAS (Generally Recognized as Safe), što znači da su potpuno bezbedni za upotrebu.


Šta je mikronizovani beta-glukan?

 • Polisaharid izolovan iz pekarskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae)
 • Visoko prečišćen (> 80 %), prirodnog porekla
 • Veličina čestice <10µm koja doprinosi bržem i efikasnijem delovanju beta-glukana
 • Ima snažno imunomodulatorno dejstvo koje omogućava optimalni imunski odgovor organizma

Mala količina visokoprečišćenog beta-glukana je mogostruko efikasnija u imunskoj modulaciji od visokih doza neprečišćenih beta-glukana

 • Biološka aktivnost beta-glukana zavisi od strukturne složenosti, uključujući dužinu polisaharidnog lanca, stepen grananja i dužinu grana. Smatra se da je povećana strukturna složenost povezana sa snažnijom imunomodulatornom aktivnošću.1
 • Glukani dobijeni iz kvasca Saccharomyces cerevisiae veoma su razgranati.2
 • Imunomodulatorne funkcije indukovane beta-glukanima obuhvataju i urođeni i stečeni imuni odgovor.4

Efekti β-glukana na imuni sistem određeni su i veličinom čestice koja je važna za efikasnost β-glukana.

Koja je uloga mikronizovanog beta-(1,3/1,6)-glukana?

Mikronizovani beta-(1,3/1,6)-glukan prirodnog kvasca (Saccharomyces cerevisiae), veličine čestice manje od 10 mikrona, aktivira makrofage – prvu liniju imunološke odbrane organizma u borbi protiv virusa, bakterija i gljivica. Aktivacijom makrofaga doprinose boljem i bržem imunom odgovoru organizma. Efekti beta-glukana na imuni sistem određeni su i veličinom čestice koja je važna za efikasnost beta-glukana.

Zašto je važna veličina čestice beta-(1,3/1,6)-glukana?

Makrofagi, prva linija imunološke odbrane organizma, više apsorbuju čestice <10µm, što doprinosi bržem i boljem imunskom odgovoru.

Veličina čestice je važna za superiorniju efikasnost beta-glukana.3

Koja je uloga makrofaga?

 • Produkuju citokine koji pokreću i regulišu zapaljenje
 • Uništavaju mikroorganizme
 • Pokreću proces reparacije
 • Prirodni imuni sistem ima zadatak da aktivira stečeni imuni sistem

Literatura:
1. Chan GC, et al. The effects of beta-glucan on human immune and cancer cells. J Hematol Oncol. 2009;2:25.
2. Murphy EA, et al. Immune modulating effects of β-glucan. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010;13:656-661
3. Han B, et al. Structure-Functional Activity Relationship of β-Glucans From the Perspective of Immunomodulation: A MiniReview. Front Immunol. 2020;11:658.
4. Murphy EA, et al. Immune modulating effects of β-glucan. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010;13:656-661.

Menu