NE PANIČI, IMUNEKS JE JAČI!

Stubovi zdravog imuniteta su zdrava hrana, zdrav san i zdrava fizička aktivnost. Ipak, u okviru zdrave ishrane se mora razmišljati i o suplementaciji – davanju onih faktora zdravog imuniteta kojih nema u namirnicama koje koristimo u svakodnevnoj ishrani, a tu spadaju i beta glukani kao važni činioci zdravog imunskog sistema.

Pročitaj više

NE PANIČI, IMUNEKS JE JAČI!

Dodatak ishrani na bazi visoko prečišćenog nano -1-3/1-6 beta-glukana, naučno dokazanog imuno modulatora (IM) izolovanog iz ćelijskog zida. Saccharomyces cerevisiae (pekarski kvasac), vitamina i minerala. Nano -1-3/1-6 beta-glukan proizveden je specijalnim, patentiranim postupkom koga čini 11 koraka dobijanja i prečišćavanja sirovine.

Pročitaj više

POVOLJNI UTICAJ BETA GLUKANA NA IMUNITET

Imunitet je izuzetno složen odbrambeni sistem, koji se može podeliti na urođeni (prirodni ili nespecifični) i stečeni (adaptivni). Urođeni imunitet je NAJVAŽNIJA komponenta imunskog sistema, zato što jeste prva linija odbrane, ali je i temelj na kome se gradi stečeni (adaptivni) imunitet. Njega smo dobili (preko roditelja i od naših predaka), a spreman je za borbu i PRE kontakta sa antigenima (prouzrokovači zaraznih bolesti, tumorske ćelije, oštećeno tkivo).

Urođeni imunitet reaguje izuzetno brzo (u pitanju su minuti i sati), i predstavlja PRVU liniju bitke imunskog sistema sa patogenima, ali i tumorskim ćelijama.

Beta 1-3, 1-6 glukani DIREKTNO pomažu detetov (ovo važi i za odrasle) imunski sistem, a naročito ovu važnu urođenu (primarnu) komponentu imuniteta!

Široki spektar delovanja Imuneks preparata predstavlja kombinaciju:

– Visoko prečišćenog mikronizovanog beta-(1,3/1,6 )-glukana prirodnog porekla –
– Vitamina (A, B6, B12, C, D, folna kiselina) –
– Minerala (Mangan, Selen, Cink) –

Beta-glukan

Visoko, prečišćeni mikronizovani beta-(1,3/1,6 )-glukan prirodnog porekla

Vitamini

Vitamini (A, B6, B12, C, D, folna kiselina)

Minerali

Minerali (Mangan, Selen, Cink)

Šta je mikronizovani beta-glukan?

  • Polisaharid izolovan iz pekarskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae)
  • Visoko prečišćen (> 80 %), prirodnog porekla
  • Veličina čestice <10µm koja doprinosi bržem i efikasnijem delovanju beta-glukana
  • Ima snažno imunomodulatorno dejstvo koje omogućava optimalni imunski odgovor organizma

Mala količina visokoprečišćenog beta-glukana je mogostruko efikasnija u imunskoj
modulaciji od visokih doza neprečišćenih beta-glukana

Kompleks vitamina i minerala sa visoko prečišćenim mikronizovanim beta-(1,3/1,6)-glukanom

Zašto je važna struktura beta-glukana?

  • Beta-glukani izolovani iz ćelijskog zida pekarskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae) se sastoje od osnovnih lanaca beta-(1,3)-glukana na koje se nadovezuju bočne beta- (1,6) grane.
  • Biološka aktivnost beta-glukana zavisi od strukturne složenosti, uključujući dužinu
    polisaharidnog lanca, stepen grananja i dužinu grana.
  • Glukani dobijeni iz kvasca Saccharomyces cerevisiae veoma su razgranati i imaju složenu strukturu što objašnjava snažno imunomodulatorno dejstvo.

Kome i kada se preporučuje Imuneks?

– preventivno za jačanje imuniteta i očuvanje dobrog stanja organizma –
– infekcije respiratornog trakta –
– kod prvih simptoma prehlade i gripa –
– kod alergijskog rinitisa –
– kod aftoznog stomatitisa –
– prilikom oporavka u toku postoperativnog perioda –

1 kapsula na dan!

Beta-glukan

Beta-D-glukani su nesvarljivi polisaharidi široko rasprostranjeni u prirodi – kvascima, algama, pečurkama i žitaricama kao što su ječam i ovas.

Američka agencija za hranu i lekove (FDA), na osnovu mnogobrojnih istraživanja beta-glukana iz različitih izvora dala je oznaku GRAS (Generally Recognized as Safe), što znači da su potpuno bezbedni za upotrebu.

Pozitivni efekti mikronizovanog beta-glukana na imuni sistem dokazani su u brojnim kliničkim studijama.

Beta-glukani predstavljaju prvu liniju imunološke odbrane organizma u borbi protiv virusa, bakterija i gljivica.

Kliničke studije

Efekat mikronizovanog beta-(1,3/1,6)-glukana na respiratorne infekcije

5. Fuller R, et al. Yeast-derived β-1,3/1,6 glucan, upper respiratory tract infection and innate immunity in older adults. Nutrition. 2017;39-40:30
Zaključak: Rezultat u beta-glukan grupi-nakon 90 dana primene:
1. Smanjen broj dana sa potvrđenim simptomima
2. Manji broj pacijenata sa potvrđenim simptomima u beta-glukan grupi u odnosu na placebo.

Efekat beta-(1,3/1,6)-glukana na respiratorne infekcije

6. Feldman S, et al. Randomized phase II clinical trials of Wellmune WGP for immune support during cold and flu season. J Appl Res. 2009;9:30-42
Zaključak: U studiji nije otkrivena značajna razlika između nemikronizovanog beta-glukana i placebo grupe u pogledu incidence simptomatskih infekcija respiratornog trakta.

Studija potvrđuje važnost veličine čestice

Kontakt

Vlajkova 199, 16000 Leskovac

(381) 16 202 000

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu